Pripravujeme

Zdravím z CSC Klubu.

Dovolím si Vás informovat o pár datumoch akcií, ktoré organizujeme v budúcich 3 mesiacoch.

10. 3. 2019
začíname Trhy v priestoroch CSC Klubu, a to každú druhú nedelu v mesiaci. Poplatok za miesto $20.00, od 9.00-15.00 hod. Predaj-kupa.

23. 3. 2019
Sobota, JOZEFOVSKá Zábava, o 19.00, vstupné $10.00 Hraťude "Live music and disco by Stephan Sulkowski Duet".

14. 4. 2019
Velkonočné popoludnie pre deti 12.00-15.00 hod. Malovanie vajíčok (prineste si vyfukané vajíčka), výroba velkonočných ozdob a keď najdeme otecka, dedka alebo niekoho kto vie pliest Velkonočné Korbačiky, budeme sa učit.

5. 5. 2019
Stavanie mája 14.00-17.00 hod. Nedelné popoludnie so zdobením a postavením Mája, zahraje nám súbor Kukabura.

12.5. 2019
Den matiek. Pripravená je tombola a malý darček pre každú mamku aj babku.

Ďakujeme za pozornost a tešíme sa na vašu návštevu.

Za výbor CSCC, S. Matusek